Регистрирана в България
Сфера на дейност: Производство
Бизнес Категории: Строителство и Екстериор
https://imeagroup.bg/ https://www.facebook.com/imeagroup.bg http://yellowpages.bg/bg/members/imeagroupbg/